Social

Podmienky

Prevádzka stránok a emailov je bezplatná.Podmienkou pre spustenie prevádzky je registrácia novej domény druhej úrovne prostredníctvom nášho formulára alebo prevod existujúcej domény k nášmu registrátorovi takisto pomocou nášho objednávkového formulára. Akceptujeme len domény, pre ktoré je registrátorom náš partner (WY), používajú ich DNS servery a všetky platby za tieto domény musia byť odvádzané cez nášho registrátora. Registrácia domén je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka . Faktúru za registráciu domény je nutné uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti. V prípade porušenia týchto podmienok si freeserver.sk vyhradzuje právo doménu okamžite vymazať zo servera bez predošlého upozornenia a bez možnosti obnovy dát.

Na server je zakázané umiestňovať stránky, ktoré by server nadmerne zaťažovali a tým obmedzovali funkčnosť stránok ostatných užívateľov.

Výslovne zakázané je:

- prevádzkovať stránky typu chat (online živá diskusia)
- prevádzkovať erotické stránky, vrátane zoznamov/katalógov takýchto stránok
- prevádzkovať warez stránky, vrátane zoznamov/katalógov takýchto stránok
- umiestňovať súbory nad 5MB na download
- umiestňovať video a audio súbory nad 1MB na download (.avi, .mpg, .mp3 atď.)
- rozposielať nevyžiadaný email
- umiestňovať stránky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť servera alebo užívateľov, ktorí na ňom prevádzkujú www stránky
Vyhradzujeme si právo odstrániť zo servera obsah, ktorý odporuje právnemu poriadku Slovenskej republiky, etickým normám alebo týmto podmienkam prevádzky, alebo poškodzuje tretie osoby. Tento zásah vykonáme bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
Vyhradzujeme si právo bez upozornenia ukončiť prevádzku služieb užívateľov, ktorí porušia vyššie uvedené pravidlá.

Technické podmienky a obmedzenia služby:

- užívateľ má k dispozícii priestor 1.5GB pre www stránky, databázy a email
- počet databáz a emailov nie je obmedzený
- databázy sú dostupné len z web servera užívateľa
- jeden užívateľ je limitovaný na 30 súčasných konekcií na databázu
- SMTP server požaduje overenie heslom
- prichádzajúce i odchádzajúce emaily sú kontrolované antivírovým programom
- prichádzajúce ani odchádzajúce emaily nesmú obsahovať prílohy typu (.com, .bat, .exe, .pif, .lnk, .scr, .vbs, .avi, .mpg, .mov, .mp3, .wav)
- prichádzajúce emaily prechádzajú antispam filtrom, ktorý blokuje servery nachádzajúce sa v medzinárodných spam zoznamoch, takéto správy nebudú prijaté
- z jednej IP adresy je možné naraz len jedno pripojenie na ftp server
- neposkytujeme shell prístup
- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonať upgrade softvéru servera na najnovšie verzie
- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti aktivovat pridávanie podciarovej jednoriadkovej spravy o tom, ze dana sprava bola dorucena prostrednictvom servera www.freeserver.sk do odoslaných i prijatých emailovych správ. O tejto zmene budu uzivatelia vopred upovedomeni. Podciarova poznamka bude propagovat vylucne len server freeserver.sk.

Zodpovednosť za škody:

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah ani technickú správnosť stránok vystavených na našich serveroch. Táto zodpovednosť je priamo na užívateľovi, ktorý stránky na server umiestnil.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedostupnosťou serverov, stránok, databáz alebo emailov užívateľov.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zmazaním súborov, ktoré sú v rozpore s pravidlami prevádzky alebo úplným zrušením prevádzky užívateľa, ktorý pravidlá prevádzky porušil.

Ochrana osobných údajov:

Poskytovateľ sa zaväzuje, že informácie poskytnuté zákazníkom prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Platnosť pravidiel:

Pravidlá začínajú platiť dňom ich zverejnenia, Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá a zaväzuje sa že o takejto zmene bude všetkých užívateľov informovať emailom na ich kontaktnú adresu aspoň 14 dní pred vstupom nových pravidiel do platnosti.


©2011-2017 freeserver. Všetky práva vyhradené.